HOME

HAARLEMMERPOORT

 

Sinds 2008 heeft de Bewonerscommissie Haarlemmerpoort zich ingezet voor aanpak van het achterstallig onderhoud. Uiteindelijk is er in 2016 met de eigenaar Ymere een bouwplan en een sociaal plan opgesteld. Dat bestond uit zes zelfstandige woningen op de verdiepingen en bedrijfsruimten op de begane grond. De meeste van de toenmalige huurders zouden na de renovatie kunnen terugkeren naar een van de woningen.

Alleen heeft Ymere de Haarlemmerpoort op 9 mei 2018 verkocht aan Stadsherstel Amsterdam, nadat men een horecabestemming had verkregen, de bewoners eruit had gewerkt en de woningen had gesloopt. Hoewel de bewoners, vanwege het slechte onderhoud en slechte contact met Ymere, eerst nog graag een nieuwe eigenaar wilden, komen zij helaas toch bedrogen uit.

Stadsherstel wil zich namelijk niet houden aan het bouwplan en sociaal plan, hoewel dat is opgenomen in de leveringsakte van de verkoop. Als voorwaarden van de overname is opgenomen dat men men zich moest houden aan het bouwplan en sociaal plan.

Maar Stadsherstel heeft, in plaats daarvan, de bouwplannen gewijzigd en vier van de zes woningen in tweeën gedeeld. Uiteindelijk wilde bijna niemand van de voormalige bewoners nog terugkeren. Alleen de voormalige voorzitter van de bewonerscommissie wil dat wél en heeft met rechtszaken moeten afdwingen dat hij nog naar een van de afgesproken zes woningen mag terugkeren. Maar helaas kan dat alleen nog naar de tweede verdieping, terwijl hij na zijn ontruiming bijna niet meer kan lopen. Om het nog erger te maken heeft men de toegang naar het dakterras veel slechter gemaakt dan in het bouwplan en heeft een zeer moeilijke trap neergezet.

Hoewel hij jaren geleden al aan Stadsherstel heeft gevraagd om een alternatieve, gelijkwaardige woonruimte die wel goed toegankelijk en bruikbaar is, lijkt men daar nooit veel moeite voor te hebben gedaan en te willen doen.

Nu wil men niet vastleggen dat er aanpassingen aan het gebouw en de woning op de tweede verdieping van de Haarlemmerpoort gedaan mogen worden om de woning toegankelijk en bruikbaar te maken, maar men heeft wel duidelijk gesteld dat men de aanpassingen niet wil financieren. De bewoner moet zelf aannemers benaderen, vergunningen aanvragen en alles zelf gaan betalen. En hij moet eerst nog een akkoord bereiken met de toekomstige horecaondernemers.

Wij hopen van harte dat Stadsherstel zich toch van zijn sociale kant laat zien en toch de aanpassingen regelt of met een andere gelijkwaardige woning komt.

 

Indien u een vraag of opmerking heeft, kunt u een e-mail sturen naar info[AT]haarlemmerpoort.nl