HOME

HAARLEMMERPOORT

 

Op 9 mei 2018 heeft Ymere de Haarlemmerpoort voor €3.200.000 aan Stadsherstel Amsterdam verkocht, nadat men een horecabestemming had verkregen, de bewoners eruit had gewerkt en de woningen had gesloopt.

Hoewel de Bewonerscommissie Haarlemmerpoort en de bewoners in 2015 nog enthousiast waren over de door Ymere aangekondigde verkoop aan Stadsherstel, komen zij helaas toch bedrogen uit.

Stadsherstel wil zich namelijk niet houden aan de afspraken die tussen Ymere en de bewonerscommissie gemaakt zijn. Vanaf 2008 is er tussen deze partijen gepraat en is er uiteindelijk in 2013 een bouwplan en een sociaal plan gereedgekomen. Als voorwaarden van de overname is in de koopovereenkomst opgenomen dat Stadsherstel het gezamenlijk ontwikkelde bouwplan moet uitvoeren en zich moet houden aan het sociaal plan.

Maar Stadsherstel heeft, in plaats daarvan, een gewijzigd bouwplan ingediend met tien woningen op de verdiepingen, dus niet de afgesproken zes. En men doet alsof men de bepalingen uit het sociaal plan over het terugkeerrecht niet begrijpt. De laatste drie huishoudens die nu nog recht hebben om na de renovatie terug te keren, worden ontmoedigd om dat ook echt te gaan doen. Ze mogen nu, na tien jaar moeizaam overleg met Ymere, alleen nog terugkeren naar een half zo grote woning voor meer geld. Er wordt geen reëel alternatief geboden.

Tevens wil Stadsherstel, net als Ymere, het rijksmonument ernstig beschadigen door het maken van vier grote nieuwe entrees in de buitengevel. Omdat de vloer van het gebouw hoger is dan het straatniveau, zullen er ook vier bordestrappen voor de entrees gemaakt worden, die in de wijde omgeving zichtbaar zullen zijn. Daarnaast komt er horeca op de gehele begane grond, waardoor de Haarlemmerpoort er straks meer zal uitzien als een horecapaviljoen dan een stadspoort.

Wij hopen van harte dat Stadsherstel toch nog tot inkeer komt en dat men zich houdt aan de afspraken met Ymere en de bewoners, en dat men het belangrijke rijksmonument echt gaat herstellen en niet ook gaat beschadigen.

Indien u een vraag of opmerking heeft, kunt u een e-mail sturen naar info[AT]haarlemmerpoort.nl