Hieronder leest u waarom wij de petitie ‘Red de Haarlemmerpoort’ zijn gestart. Of teken direct!

Het Haarlemmerplein wordt steeds meer een tweede Leidseplein. Toerisme en horeca nemen toe en betaalbare woningen verdwijnen. Belangen van de bewoners worden nauwelijks meegenomen.

De volgende stap in deze ontwikkeling is de Haarlemmerpoort. Als het huidige plan doorgaat komt er 700m2 horeca met openingstijden tot 3 uur ’s nachts. Een groot deel van de omgeving van de poort wordt terras. Wat nu vrije ruimte is wordt daarmee privé-terrein. De sociale woningen worden vervangen door dure vrije sector woningen of luxe koopwoningen.

Wij, bewoners van de Haarlemmerpoort en omwonenden van het Haarlemmerplein, maken ons zorgen over dit plan. Belangen van de bewoners moeten wijken voor toerisme en horeca terwijl het de bewoners zijn die overlast en hogere huren voor hun kiezen krijgen.

Iedereen kan zien dat de Haarlemmerpoort onderhoud nodig heeft. Wij zijn niet tegen verandering, maar wij willen dat het plein van en voor de buurt blijft. We willen dat de belangen van bewoners en omwonenden meegenomen worden. Bewoners van Poort en Plein willen gezamenlijk met gemeente Amsterdam en woningcorporatie Ymere werken aan een buurtvriendelijk alternatief. Met onze petitie willen we de gemeente Amsterdam en woningbouwcorporatie Ymere oproepen om gehoor te geven aan dit verzoek.

Help mee door de petitie te ondertekenen, of denk mee over buurtvriendelijke invullingen van de Haarlemmerpoort!

Teken de petitie en voorkom dat het Haarlemmerplein een tweede Leidseplein wordt!

Vind ons ook op Facebook

 

haarlemmerpoort-stempel-sign